no math school trip | Yeni Nesil İnteraktif Kore Sözlük
"no math school trip" adlı kore dizisi, matematik öğretmeni ve öğrencileri arasındaki ilişkiyi ele alan komedi-drama türünde bir dizidir.

dizide, bir matematik öğretmeni olan lee chan ve onun matematik kulübündeki öğrencileri, matematik yarışmalarında başarılı olmak için bir okul gezisine çıkarlar. ancak, bu gezide beklenmedik olaylar yaşanır ve öğrencilerin matematik yetenekleri bir kenara bırakılıp, hayatta kalmaları için birbirlerine güvenmeleri gereken durumlarla karşılaşırlar.

gezi sırasında öğrencilerin matematik bilgileri dışında farklı becerileri de ortaya çıkar. bazı öğrenciler doğaçlama yaparak, bazıları ise yaratıcılıklarını kullanarak hayatta kalmaya çalışırlar. bu sırada, öğretmen lee chan da öğrencilerine liderlik ederek, onların birlikte çalışarak zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

dizide, öğretmen-öğrenci ilişkileri, arkadaşlık, dayanışma ve kendini aşma gibi temalar işlenirken, aynı zamanda matematik konularına da yer verilir. dizinin temel mesajı, matematik derslerinin sadece test sonuçlarından ibaret olmadığı ve öğrencilerin başarılarının sadece bu sonuçlarla ölçülemeyeceğidir.