kore savaşı | Yeni Nesil İnteraktif Kore Sözlük
Kore Savaşı, 25 Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırmasıyla başlayan ve 27 Temmuz 1953 tarihinde ateşkesle sona eren bir çatışmadır. Savaş, Soğuk Savaş döneminde meydana gelmiştir ve küresel güçlerin rekabetinin bir parçası olarak kabul edilir. İşte Kore Savaşı hakkında temel bilgiler:

Arka Plan:
Bölünmüş Kore: II. Dünya Savaşı'nın sonunda, Japonya'nın teslim olmasının ardından Kore, Japon işgali altından kurtuldu. Ancak, ülke Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasında paylaşılırken, 38. paralel üzerinden iki bölgeye ayrıldı. Kuzey Kore Sovyet etkisi altında, Güney Kore ise Amerikan etkisi altında kaldı.

Kuzey Kore'nin Saldırısı: 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore, Sovyetlerin ve Çin'in de desteğini alarak Güney Kore'yi işgal etti. Hedefleri arasında Güney Kore'yi birleştirmek ve Amerikan etkisini kırmak vardı.

Ana Olaylar:
Birleşmiş Milletler Müdahalesi: Güney Kore'ye yönelik saldırı sonrasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'ye karşı birleşik bir müdahalede bulunma kararı aldı. Bu müdahale, genellikle ABD liderliğindeki Birleşmiş Milletler güçleri tarafından gerçekleştirildi.

Çin'in Katılımı: Birleşmiş Milletler güçleri Kuzey Kore'yi güneye doğru itmeye başladığında, Çin, Kuzey Kore'yi savunmak amacıyla müdahale etti. Bu durum, savaşın boyutlarını genişletti.

Savaşın İleri Evreleri: Savaşın seyri boyunca, birçok önemli çatışma yaşandı. İyi bilinen çatışmalardan biri Chosin Barajı Muharebesi'dir. Bu sırada BM kuvvetleri, zorlu kış koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Sonuç:
Ateşkes: 27 Temmuz 1953 tarihinde, taraflar arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı ve savaş resmi olarak sona erdi. Ancak, Kuzey ve Güney Kore arasında hala bir barış anlaşması imzalanmamıştır. Kore Yarımadası, ateşkes sonrasında de facto olarak iki ayrı devlete bölünmüş durumda kalmıştır.

İnsan Kayıpları: Kore Savaşı, büyük insan kayıplarına yol açtı. Tahminlere göre, 2.5 milyon sivil ve askeri personel hayatını kaybetti.

Kore Yarımadası'nın Günümüzdeki Durumu: Kore Savaşı, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında derin bir bölünmeye neden oldu. Günümüzde Kore Yarımadası, hala iki ayrı devlet olarak varlığını sürdürmektedir.

Kore Savaşı, bölgesel ve küresel politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkan ve büyük siyasi ve insanî etkileri olan bir çatışma olmuştur.