kore kralları | Yeni Nesil İnteraktif Kore Sözlük
Kore'nin tarihinde, çeşitli hanedanlıklar altında birçok krallık ve hükümdarlık yaşanmıştır. İşte Kore tarihindeki bazı önemli krallıklar ve krallar:

Goguryeo Krallığı (M.Ö. 37 - M.S. 668):
Gwanggaeto Büyük Kral (Gwanggaeto Daewang): Goguryeo'nun 19. kralıdır ve krallığı büyüterek Kore Yarımadası'nın büyük bir bölümünü kontrol etmiştir.
Baekje Krallığı (M.S. 18 - 660):
Onjo: Baekje Krallığı'nın ilk kralıdır ve krallığı kurarak başkentini Sabi'ye taşımıştır.
Silla Krallığı (M.S. 57 - 935):
Nulji: Silla Krallığı'nın yedinci kralıdır ve Goguryeo ile mücadele ederken öldürülmüştür.
Goryeo Hanedanı (918 - 1392):
Taejo: Goryeo Hanedanı'nı kurmuş ve başkentini Kaesong'a taşımıştır.
Sejong Büyük Kral (Sejong Daewang): Kore alfabesini oluşturan Hangul'u icat eden kraldır.
Joseon Hanedanı (1392 - 1897):
Taejo: Joseon Hanedanı'nın kurucusudur.
Sejong Büyük Kral: Hangul alfabesini yaratmış ve bilim, sanat ve kültür alanlarında birçok reform gerçekleştirmiştir.
Seonjo: 1592'de başlayan Imjin Savaşı (Japon istilası) dönemini yönetmiştir.
Kore İmparatorluğu (1897 - 1910):
Gojong: Joseon Hanedanı'nın son kralıdır. Kore'nin imparator ilan edilmesiyle Kore İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olmuştur.
Japonya İşgali Dönemi (1910 - 1945):
Sunjong: Son Kore İmparatoru olup, Japonya'nın Kore'yi ilhak ettiği dönemde tahtta bulunan son kraldır.
Kore Savaşı'nın ardından, Kore, Kuzey ve Güney Kore olarak iki ayrı devlete bölünmüştür. Her iki devlet de kendi liderleri altında bağımsız olarak varlıklarını sürdürmektedir.